Modern Clay Pomade

360.00 ฿

สูตร MODERN CLAY ตัวนี้ให้ความเงาที่น้อยมาก หรือ สูตรด้าน สัมผัสเนื้อค่อนข้างเหนียว ให้ประสิทธิภาพการจัดทรงสูงสามารถใช้นิ้วสางหรือหวีได้ รูปแบบการจัดทรงจะให้ความเป็นธรรมชาติ กลิ่นจะเป็นกลิ่นเฉพาะคือกลิ่นไวท์ช็อคโกแลต

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modern Clay Pomade”

Your email address will not be published. Required fields are marked *